Aquesta pàgina li permetrà conèixer com funciona l’assegurança de responsabilitat civil de l’automòbil en l’àmbit internacional. Hi trobarà dades sobre la documentació que necessita per circular per la Unió Europea (UE), per l’Espai Econòmic Europeu (EEE), per alguns països del nord d’Àfrica i per certs països de l’oest d’Àsia amb l’assegurança del seu vehicle en vigor. Sabrà que hi ha una Oficina Nacional a cada país que s’encarrega de resoldre els problemes derivats d’un accident causat per un vehicle d’una altra nacionalitat.

 

 

El Bureau ANDORRÀ

 

Perfil de l’entitat

 

L’Oficina Andorrana d’Entitats d’Assegurança d’Automòbils (Bureau Andorrà) és una corporació de dret públic que agrupa amb caràcter obligatori les companyies i les delegacions d’assegurança obligatòria de responsabilitat civil d’automòbils, dins el marc dels  convenis signats entre oficines nacionals.

És una entitat sense ànim de lucre, i el seu finançament i control recau sobre les companyies i les delegacions que en són membres.

Va ser creada per llei, i va entrar en vigor el dia que es va publicar al BOPA núm. 64, any 5 del 29/11/1993.

L’entitat va entrar a formar part del Consell d’Oficines Nacionals l’1 de juliol del 1996, amb la signatura de la secció II del Reglament general  (sistema Carta Verda), actualment signada bilateralment amb la totalitat de països membres del Consell de Bureaux (46 països).

En data 1/1/2006 va entrar en vigor l’adhesió a la secció III del Reglament general (presumpció d’assegurança), actualment signada multilateralment entre la UE, l’EEE, Croàcia i Andorra (32 països).

 

Objectiu

 

L’Oficina Andorrana d’Entitats d’Assegurança d’Automòbil (Bureau Andorrà) és l’Oficina Nacional de la Carta Verda (Certificat internacional d’assegurança de responsabilitat civil de vehicles terrestres automòbils), i és l’única legitimada per emetre i lliurar aquest document a tots els vehicles matriculats a Andorra.

El seu objectiu és assumir per compte de totes les companyies i les delegacions que en són membres les obligacions dimanats dels acords i/o els convenis que signi amb el Consell de Bureaux i/o amb altres oficines nacionals adherides al Consell de Bureaux.

 

Funcions

 

Les funcions del Bureau Andorrà se centren bàsicament en la gestió de sinistres internacionals, que es poden dividir en dues grans línies:

 

a)                   Accidents ocorreguts a l’estranger:

·         causats per vehicles matriculats a Andorra correctament assegurats

·         causats per vehicles matriculats a Andorra sense assegurança

·         causats per vehicles matriculats a Andorra i portadors d’una carta verda vigent i autoritzada pel Bureau Andorrà, emesa per una companya i/o delegació d’assegurança d’automòbil legalment establerta al Principat d’Andorra.

 

b)                   Accidents ocorreguts en territori andorrà:

·         causats per vehicles matriculats als països adherits a la secció III del Reglament general (Conveni multilateral de garantia)

·         causats per vehicles matriculats als països adherits a la secció II del Reglament general (sistema de la Carta Verda) portadors d’una carta verda emesa amb l’autorització d’una oficina nacional.

 

Quan l’accident ha tingut lloc a Andorra, el Bureau Andorrà informa sobre la identitat del representant de l‘assegurador del vehicle estranger causant dels fets, i ajuda la víctima, nacional o estrangera, a obtenir la indemnització que li correspon d’acord amb les lleis nacionals d’Andorra.

 

>      Si s’aplica la secció II del Reglament general (sistema Carta Verda), el Bureau Andorrà atén les víctimes i els perjudicats en nom del Bureau emissor de la Carta Verda, vàlida i en vigor, presentada pel vehicle estranger causant dels danys.

>    Si és d’aplicació la secció III del Reglament general (presumpció d’assegurança), l’assegurador del vehicle estranger causant no està identificat, el Bureau Andorrà atén les víctimes i els perjudicats per compte de l’Oficina Nacional del país de procedència del vehicle causant dels danys. 

 

 

L’ASSEGURAT

 

Obligacions

 

De conformitat amb la legislació vigent en matèria d’assegurances, tot vehicle automòbil matriculat a Andorra, sigui quina sigui la seva classe, ha d’estar obligatòriament assegurat en una de les companyies legalment autoritzades a operar en aquest àmbit a Andorra, d’acord amb l’article 138 del Codi de la circulació.

L’assegurança obligatòria ha de cobrir com a mínim els danys a tercers. 

 

Documents necessaris

 

a)                   per circular amb el seu vehicle per la Unió Europea (UE), l’Espai Econòmic Europeu (EEE), Croàcia i també per Andorra necessita imperativament un rebut vigent de l’assegurança obligatòria d’automòbil.

 

      NECESSARI REBUT VIGENT

UE
A
Àustria
GB
Regne Unit
L
Luxemburg
B
Bèlgica
(GBG)
(Guernsey)
LT
Lituània
BG
Bulgària
(GBA)
(Alderney)
LV
Letònia
CY
Xipre
(GBJ)
(Jersey)
M
Malta
CZ
Rep. Txeca
(GBM)
(Illa de Man)
NL
Països Baixos
D
Alemanya
(GBZ)
(Gibraltar)
P
Portugal
DK
Dinamarca
GR
Grècia
PL
Polònia
E
Espanya
H
Hongria
RO
Romania
EST
Estònia
I
Itàlia
S
Suècia
F
França
(RSM)
Rep. San Marino
SK
Eslovàquia
(MC)
(Mònaco)
(V)
Ciutat del Vaticà
SLO
Eslovènia
FIN
Finlàndia
IRL
Irlanda
 
 
 
 
 
 
 
 
EEE
CH
Suïssa
IS
Islàndia
N
Noruega
(FL)
(Liechtenstein)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No UE / No EEE
AND
Andorra
 
 
HR
Croàcia

 

 

b)                   Per circular amb el seu vehicle per la resta de països adherits al COB es necessita imperativament la carta verda: la hi poden demanar en qualsevol frontera o qualsevol agent de l’autoritat del país visitat. Si no presenta cap carta verda, es considerarà que no té assegurança i se’l podrà penar.

En el supòsit de voler visitar un país que requereix la carta verda, i vostè no la porta, sempre té l’opció de comprar una assegurança fronterera a la mateixa frontera del país visitat.

 

   NECESSÀRIA CARTA VERDA VIGENT
 

ALTRES
 
AL
Albània
MA
Marroc
SCG
Sèrbia
BIH
Bòsnia Hercegovina
MD
Moldàvia
TN
Tunísia
BY
Bielorússia
MK
FYROM
TR
Turquia
IL
Israel
MNE
Montenegro
UA
Ucraïna
IR
Rep. Iran
RUS
Rússia
 
 

 

c)                   Per circular  amb el seu vehicle per la resta de països del món, s’haurà d’informar prèviament sobre quina assegurança és obligatòria a cada país, i sobre els llocs on la pot adquirir.

 

drets

 

La pòlissa de responsabilitat civil obligatòria (assegurança a tercers) cobreix mitjançant el rebut de pagament vigent el risc de danys que pugui ocasionar circulant pel territori de la Unió Europea (UE), l‘Espai Econòmic Europeu (EEE)  i tots els altres països signataris de la secció III del Reglament general (Conveni multilateral de garanties). D’altra banda, la Carta Verda (Certificat Internacional d’assegurança d’automòbils) cobreix el risc de danys que pugui ocasionar circulant pels països que només són signataris de la secció II del Reglament general (sistema Carta Verda).

Cada país membre del Consell d’Oficines Nacionals té una Oficina Nacional que s’encarrega de gestionar, controlar i atendre les víctimes i els perjudicats de danys causats per vehicles d’altres països signataris del Reglament general.

Els estats garanteixen el compliment del Reglament general en benefici dels usuaris i  les persones afectades per accidents internacionals de trànsit de forma totalment gratuïta.

 

EN CAS D’ACCIDENT

 

>      Procuri utilitzar sempre la Declaració amistosa d’accident d’automòbil (Declaració europea), que facilitarà molt la resolució del sinistre i evitarà qualsevol problema posterior.

>       La Declaració europea existeix en diversos idiomes europeus però el format i el contingut són sempre idèntics.

>       Verifiqui totes les dades identificadores del vehicle estranger (nacionalitat, matrícula, marca, model, conductor, assegurat, companyia asseguradora, carta verda, etc...).

>       Ompli correctament les caselles corresponents a les circumstàncies, després faci un croquis tan clar com sigui possible de l’accident i finalment no oblidi signar la declaració, juntament amb el conductor del vehicle contrari.

>       És imprescindible acreditar la correcta identificació del vehicle causant dels danys perquè la seva reclamació pugui ser atesa.

>       Faci arribar la declaració al seu assegurador.

 

 

 

 
 
NOVETATS
CANVIS EN EL REGLAMENT GENERAL
SIS SETMANES PER DONAR GARANTIES ...
LA TRAMITACIĶ DE SINISTRES entre el Bureau Espanyol OFESAUTO i Andorra
Bāsicament, Ofesauto ens va formular diverses queixes sobre associades del Bureau Andorrā que no tenen corresponsal designat a Espanya i Ofesauto els hi tramita els sinistres ...
EL PAGAMENT en els sinistres internacionals Inter-Bureaux
En la darrera Assemblea General del Consell de Bureaux que es va celebrar a Sofia (Bulgāria), es va aprovar PROHIBIR als 44 Bureaux Membres, el pagament de les peticions de reembossament amb xecs ...