NOVETATSCANVIS EN EL REGLAMENT GENERAL
03-05-2012

 

D’acord amb el Reglament General, el termini per donar garanties (si és un sinistre tramitat per un Bureau/companyia estrangera) o bé per rebre garanties (si és un sinistre tramitat a Andorra) s’ha reduït. Fins fa poc, el termini màxim era de tres mesos, i transcorregut aquest temps sense rebre cap resposta definitiva, les garanties es donaven per bones. L’Assemblea General del Consell de Bureaux va acordar que la informàtica d’avui en dia permet verificar i trametre les dades més ràpidament i agilitzar la resolució dels sinistres.
 
Actualment, i per tots els sinistres ocorreguts a partir del 1/01/11, el termini màxim és de sis setmanes.
 
Així doncs, l’article 8 del Reglament General sobre la confirmació de la validesa de la carta verda, dóna un termini de sis setmanes per trametre una resposta definitiva, pels accidents causats a partir del 01/01/2011, del contrari les garanties es consideraran correctes.
 
De la mateixa manera, l’article 13 del Reglament General sobre la confirmació de l’estacionament habitual (confirmació dels Bureaux segons els registres de vehicles dels Governs), dóna un termini de sis setmanes per trametre una resposta definitiva, pels accidents causats a partir del 01/01/2011, del contrari l’estacionament habitual es considerarà correcte.
 
 
Tornar
 
NOVETATS
CANVIS EN EL REGLAMENT GENERAL
SIS SETMANES PER DONAR GARANTIES ...
LA TRAMITACIÓ DE SINISTRES entre el Bureau Espanyol OFESAUTO i Andorra
Bàsicament, Ofesauto ens va formular diverses queixes sobre associades del Bureau Andorrà que no tenen corresponsal designat a Espanya i Ofesauto els hi tramita els sinistres ...
EL PAGAMENT en els sinistres internacionals Inter-Bureaux
En la darrera Assemblea General del Consell de Bureaux que es va celebrar a Sofia (Bulgària), es va aprovar PROHIBIR als 44 Bureaux Membres, el pagament de les peticions de reembossament amb xecs ...