NOVETATSLES DESPESES DE GESTIÓ d’acord amb el Reglament General
30-09-2006
En diverses ocasions, les companyies que tramiten en nom del Bureau, demanen aclariments sobre l’aplicació i el càlcul de les despeses de gestió dels sinistres inter-bureaux, i per aquest motiu uns en fem un petit recordatori:

Segons les resolucions del Consell de Bureaux, les despeses de gestió corresponent al 15 % que s’aplica sobre el total d’indemnitzacions efectuades a tercers: les despeses materials, les despeses sanitàries, els reembossaments a la Seguretat Social, les baixes de treball, altres indemnitzacions tipus IPP, IPT, Pretium Doloris, etc...
Contràriament, les despeses de defensa (minutes d’advocats i procuradors), les despeses de peritatges (materials i corporals), les factures de grues, etc... no es poden contemplar com a indemnitzacions, i doncs no es computen en el càlcul de les despeses de gestió.

Tot i això, val a dir que les despeses d’advocats i procuradors de la víctima podran ser computades sempre i quan ho hagi decidit un Batlle, o bé és tracti d’un acord extrajudicial acceptat per l’assegurador estranger (assegurador causant).
 
 
Tornar
 
NOVETATS
CANVIS EN EL REGLAMENT GENERAL
SIS SETMANES PER DONAR GARANTIES ...
LA TRAMITACIÓ DE SINISTRES entre el Bureau Espanyol OFESAUTO i Andorra
Bàsicament, Ofesauto ens va formular diverses queixes sobre associades del Bureau Andorrà que no tenen corresponsal designat a Espanya i Ofesauto els hi tramita els sinistres ...
EL PAGAMENT en els sinistres internacionals Inter-Bureaux
En la darrera Assemblea General del Consell de Bureaux que es va celebrar a Sofia (Bulgària), es va aprovar PROHIBIR als 44 Bureaux Membres, el pagament de les peticions de reembossament amb xecs ...