NOVETATSLA TRAMITACIÓ DE SINISTRES entre el Bureau Espanyol OFESAUTO i Andorra
31-10-2007

Bàsicament, Ofesauto ens va formular diverses queixes sobre associades del Bureau Andorrà que no tenen corresponsal designat a Espanya i Ofesauto els hi tramita els sinistres:

• molt sovint es demana l’original de les factures a indemnitzar, però segons el sistema fiscal espanyol, l’original l’ha de conservar el pagador, i doncs no el poden trametre a Andorra.

• a Espanya, el peritatge no és imprescindible, i pot ser un peritatge obert, i les companyies i/o delegacions d’Andorra no poden exigir-los un peritatge tancat acompanyat de fotos originals.

• Ofesauto sempre intenta resoldre els sinistres extrajudicialment, fins i tot quan són judicials, per minimitzar costos i temps.

En definitiva, heu d’entendre que els sinistres ocorreguts a Espanya es regeixen amb la legislació espanyola, i amb els usos i costums espanyols, i doncs no podeu exigir-los elements que segons el vostre criteri són imprescindibles. La confiança amb els corresponsals, tant si es tracta d’un Bureau com d’una associada, ha de ser plena i mútua, per permetre que les gestions es resolguin sense demores inútils.

D’altra banda, ens van recalcar que els sinistres causats per vehicles andorrans a Espanya, han de passar sempre pel Bureau Espanyol, i no es poden resoldre directament entre companyies. Això pot comportar duplicitat de feina i molt sovint que els casos finalment no es resolguin i arribin en mans d’Ofesauto quan estan molt enrevessats, o quan s’allarguen els pagaments.

De fet, aquestes i altres pautes es poden fer extensives a altres Bureaux Nacionals i a altres corresponsals. S’ha de tenir en compte que tots són professionals i el vot de confiança ha de prevaldre. Així, el temps per tramitar els sinistres internacionals es veuria molt reduït, i seria un gran avantatge pels assegurats.

En aquest sentit, us demanen la vostra col•laboració per detectar Bureaux que posen traves en les gestions de sinistres, tant a Andorra com a l’estranger, per intentar posar-nos en contacte amb ells i resoldre els possibles problemes.

Per acabar, des del Bureau, hem detectat que en masses ocasions, les companyies i/o delegacions es desentenent dels sinistres reclamats des de l’estranger, simplement perquè el seu assegurat no els hi ha declarat. Us recordem que sempre que rebeu una reclamació, heu d’obrir un expedient, donar garanties, i contactar amb el vostre assegurat sense més demora, sobretot si la reclamació va acompanyada d’una declaració degudament omplerta i signada per les parts implicades. Un cop rebeu la carta de liquidació, ja no es pot negociar res!

 
 
Tornar
 
NOVETATS
CANVIS EN EL REGLAMENT GENERAL
SIS SETMANES PER DONAR GARANTIES ...
LA TRAMITACIÓ DE SINISTRES entre el Bureau Espanyol OFESAUTO i Andorra
Bàsicament, Ofesauto ens va formular diverses queixes sobre associades del Bureau Andorrà que no tenen corresponsal designat a Espanya i Ofesauto els hi tramita els sinistres ...
EL PAGAMENT en els sinistres internacionals Inter-Bureaux
En la darrera Assemblea General del Consell de Bureaux que es va celebrar a Sofia (Bulgària), es va aprovar PROHIBIR als 44 Bureaux Membres, el pagament de les peticions de reembossament amb xecs ...